همکاری با سارای

فرم درخواست نمایندگی

مجموعه سارای در راستای طرح گسترش نمایندگان و عاملین فروش خود در سراسر ایران، از کلیه فروشگاه ها و شرکت های طراحی داخلی دعوت به همکاری می نماید.
همکار گرامی، برای درخواست نمایندگی و یا عاملیت فروش،  فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایید .