کالکشن باس

BOSS

در این کالکشن ، دو نوع میز مدیریت طراحی شده است که برای مدیران خانم و آقا است.
میز مدیریت ظریف تر برای روسای خانم و میز مدیریت بزرگتر برای مدیران آقا در نظر گرفته شده است .
دلیل استفاده از رنگ مشکی و چرم مشکی در این کالکشن القای حس سکون، اصالت و اقتدار به محیط کار است.
کالکشن باس، نظر مدیرانی که به دنبال مبلمانی بسیار لوکس و اصیل و هم چنین دور از تزیینات اضافه، برای اتاق مدیرت خود هستند را به راحتی جلب می کند.