کالکشن بیگ باس

BIG BOSS

كلمه ي كلاسيك ريشه اش از واژه ي لاتيني كلاسيكوس و به معناي درجه يك است. سبك كلاسيسيسم با دوره ي رنسانس در ايتاليا دوباره ظاهر شد و در قرن هفدهم به اوج خود رسيد.
ميكل آنژ و رافائل از جمله هنرمندان مشهور اين سبك هستند.
رعايت تناسبات و قرينگي، تقليد از طبيعت، عقل گرايي و اعتدال از شاخصه هاي اصلي سبك كلاسيك است.