کالکشن اوال

OVAL

هنر ماندگار خواهد بود، و این باعث می شود که همیشه ارزش خود را حفظ کند.
اوال در زبان لاتين مفهوم حذف زاويه هاي تيز را مي رساند.
ما تلاش كرده ايم در اكثر اجزاي كالكش اوال، آيتم هايي با زاويه ي تيز را
حذف كنيم تا در چيدمان فضاي لطيف تر منزل يا محل كار شما سهيم باشيم.