کالکشن تاکسیدو

TUXEDO

هرچه زمان می گذرد، خاطرات نشستن روی مبل کنار عزیزانتان در دفترچه یادداشت ذهن شما بسیار
معنی دار تر خواهد بود، خشنودیم که جزئی از خاطراتتان هستیم.
كالكشن تاكسيدو، انتخابي امن و آسوده است.
اگر در عين خاص بودن روحيه ي ريسك پذيري نداريد و ترجيحتان مبلماني است
كه هميشه زيبا و چشم نواز باشد قطعا كالكشن تاكسيدو بهترين گزينه است.