کالکشن تاچ

TOUCH

هر قطعه (چوب) منحصر به فرد است، فقط کافیست حس خاص بودن چوب را با احساس خود تلفیق کنید.
كالكشن تاچ،
در عين خاص بودن فضايي آشنا را به شما تداعي مي كند.
ما در اين كالكشن سعي كرده ايم با استفاده از لمسه كوبي هاي دستي (و نه ماشيني)
گزينه هايي را به شما پيشنهاد دهيم كه حتي در تركيب با آيتم هاي ديگر فضاي كلاسيك منزل شما،
هم چنان چشم نواز و زيبا باشد.