پروژه ي خانه ي ويلايي پورچ

طراحي و اجرا: سلوا عابد كهنمويي

بخشی از مبلمان این پروژه از مجموعه ی سارای خریداری شده است

توضیحات:

پورچ در انگليسي يه معناي ايوان سرپوشيده و كوچك است.

ساختمان پورچ با كاربري هاي بسيار متعدد، از پروژه هاي جذاب و چالش برانگيز بود .

رنگ سازماني اين برند، سورمه اي و طوسي است بنابراين در محيط از اين رنگ ها بسيار استفاده شده است.

خانه ي پورچ، خانه اي ويلايي در ٣ طبقه است كه هر اتاق كاربري مخصوص به خودش را با كاربر هاي مختص خود، دارد.

تمام محصولات اين پروژه به صورت شخصي سازي ساخته شده اند و از خطوط منحني و كرو استفاده هاي مكرر شده است تا باساختار قديمي اين منزل زيبا هارموني داشته باشد .

سال اجرا: 1402

عکس هایی از پروژه

پروژه ي شرکت کاله

طراحي و اجرا: شیما طلوع

بخشی از مبلمان این پروژه از مجموعه ی سارای خریداری شده است

توضیحات:

محل پروژه : تهران، ایران

سال اجرا: 1402

عکس هایی از پروژه

پروژه ي

طراحي و اجرا: روشنک طهرانی

بخشی از مبلمان این پروژه از مجموعه ی سارای خریداری شده است

توضیحات:

“من همیشه به سمت معماری کلاسیک اروپایی و سنتی ایران جذب شده ام و با گذشت زمان شیفتگی من بیشتر شده است، زیرا سبک های آنها همچنان منبع شگفتی و الهام است که مرا به خلق محیط هایی با عمق و روح سوق می دهد. دغدغه های فعلی من به ترکیب لایه های درونی و بیرونی معماری مربوط می شود. به معنای رابطه بین طراحی داخلی و معماری فضا به عنوان یک کل، شامل اشیاء از بیرون برای ادغام در طراحی داخلی، برای ایجاد یک موجودیت واحد”

روشنک طهرانی

عکس هایی از پروژه

سرکار خانم سلوا عابد کهنمویی

پروژه ي خانه ي ويلايي پورچ

طراحي و اجرا: سلوا عابد كهنمويي

بخشی از مبلمان این پروژه از مجموعه ی سارای خریداری شده است

توضیحات:

پورچ در انگليسي يه معناي ايوان سرپوشيده و كوچك است.

ساختمان پورچ با كاربري هاي بسيار متعدد، از پروژه هاي جذاب و چالش برانگيز بود .

رنگ سازماني اين برند، سورمه اي و طوسي است بنابراين در محيط از اين رنگ ها بسيار استفاده شده است.

خانه ي پورچ، خانه اي ويلايي در ٣ طبقه است كه هر اتاق كاربري مخصوص به خودش را با كاربر هاي مختص خود، دارد.

تمام محصولات اين پروژه به صورت شخصي سازي ساخته شده اند و از خطوط منحني و كرو استفاده هاي مكرر شده است تا باساختار قديمي اين منزل زيبا هارموني داشته باشد .

سال اجرا: 1402

عکس هایی از پروژه

سرکار خانم شیما طلوع

پروژه ي شرکت کاله

طراحي و اجرا: شیما طلوع

بخشی از مبلمان این پروژه از مجموعه ی سارای خریداری شده است

توضیحات:

محل پروژه : تهران، ایران

سال اجرا: 1402

عکس هایی از پروژه

سرکار خانم روشنک طهرانی

پروژه ي

طراحي و اجرا: روشنک طهرانی

بخشی از مبلمان این پروژه از مجموعه ی سارای خریداری شده است

توضیحات:

“من همیشه به سمت معماری کلاسیک اروپایی و سنتی ایران جذب شده ام و با گذشت زمان شیفتگی من بیشتر شده است، زیرا سبک های آنها همچنان منبع شگفتی و الهام است که مرا به خلق محیط هایی با عمق و روح سوق می دهد. دغدغه های فعلی من به ترکیب لایه های درونی و بیرونی معماری مربوط می شود. به معنای رابطه بین طراحی داخلی و معماری فضا به عنوان یک کل، شامل اشیاء از بیرون برای ادغام در طراحی داخلی، برای ایجاد یک موجودیت واحد”

روشنک طهرانی

عکس هایی از پروژه